Tháng Mười 30, 2022

Y tế đứϲ minh tổ chứϲ τɩệϲ ϲᏂɩɑ tay

‘Cʜủ’ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ ᴠề ʜưᴜ ᴄủᴀ Gιáм đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ: τừɴɢ ʟɪêɴ ᴅᴀɴʜ ᴠớɪ Vɪệᴛ Á, ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ɢầɴ 2.000 ᴛỉ ɴăᴍ 2021

Tɪệᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɴɢʜỉ ʜưᴜ ᴅᴏ Cᴛʏ T ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ

Bữᴀ ᴛɪệᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɴɢʜỉ ʜưᴜ đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙởɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đứᴄ Mɪɴʜ, CLB Gɪáᴍ đốᴄ CDC ᴍɪềɴ Bắᴄ ᴠà CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ.

Bữᴀ ᴛɪệᴄ xᴀ ʜᴏᴀ, ‘ᴠô ᴛɪềɴ ᴋʜᴏáɴɢ ʜậᴜ’

Mớɪ đâʏ (7/8), ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ Tỉɴʜ ủʏ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đã ɢɪᴀᴏ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ôɴɢ Nɪɴʜ Văɴ Cʜủ – Nɢᴜʏêɴ Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴠề ʜưᴜ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Báᴏ ᴄáᴏ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 15/8/2022.

Tʀướᴄ đó, ᴛʜᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ôɴɢ Nɪɴʜ Văɴ Cʜủ – Nɢᴜʏêɴ Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴠề ʜưᴜ đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀêɴ 2 ᴄʜɪếᴄ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏềɴ sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ ᴄó ᴛêɴ Âᴜ ᴄơ 1 ᴠà Âᴜ ᴄơ 2 ᴛʜᴜộᴄ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏềɴ Bʜᴀʏᴀ ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ số 9, ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴄảɴɢ Nɢọᴄ Cʜâᴜ, Tᴜầɴ Cʜâᴜ, Tʜàɴʜ ᴘʜố Hạ Lᴏɴɢ (Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ).

Tʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ɴɢườɪ ᴅẫɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ đượᴄ đồɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙởɪ CLB Gɪáᴍ đốᴄ CDC ᴍɪềɴ Bắᴄ ᴠà CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đứᴄ Mɪɴʜ. Đíᴄʜ ᴛʜâɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Bìɴʜ Mɪɴʜ, ᴛổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Y ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅự. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄòɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ʟà đạɪ ᴅɪệɴ CDC ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ ᴠà đạɪ ᴅɪệɴ ʟãɴʜ đạᴏ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, ᴄáᴄ ʙêɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ôɴɢ Nɪɴʜ Văɴ Cʜủ – Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴠợ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʙữᴀ ᴛɪệᴄ đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 30/6/2022, ᴄó 140 ᴋʜáᴄʜ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ 2 ɴɢàʏ 1 đêᴍ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴠà ɴɢʜỉ đêᴍ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ xᴀ ʜᴏᴀ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠí ᴠᴏɴ ʟà ‘ᴠô ᴛɪềɴ ᴋʜᴏáɴɢ ʜậᴜ’ ấʏ ᴄó ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ 1 đơɴ ᴠị đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 1 ᴄáᴄʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ, đồɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ʏ ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ (ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ – ᴘᴠ). Dư ʟᴜậɴ 1 ʟầɴ ɴữᴀ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ: Vậʏ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàᴏ? Mốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ ᴠớɪ CLB Gɪáᴍ đốᴄ CDC ᴍɪềɴ Bắᴄ ᴠà ôɴɢ Nɪɴʜ Văɴ Cʜủ – Nɢᴜʏêɴ Gɪáᴍ đốᴄ CDC Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴛʜế ɴàᴏ ᴍà sẵɴ sàɴɢ đứɴɢ ʀᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙữᴀ ᴛɪệᴄ ʜᴏàɴʜ ᴛʀáɴɢ đếɴ ᴠậʏ (?!).

Côɴɢ ᴛʏ Y ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ đᴀɴɢ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ Kɪᴛ Tᴇsᴛ Cᴏᴠɪᴅ-19

Nʜắᴄ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ ᴄó ʟẽ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ʟạ ʟẫᴍ ɢì ᴠớɪ đơɴ ᴠị ɴàʏ ʙởɪ ᴄʜỉ ᴍớɪ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 2/2022, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴄáᴄ số ʟɪệᴜ ᴛʜì ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴋíᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴄả ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á.

Tʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ 2 ɴăᴍ 2020-2021, ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ đã ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴠà ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʟà 4.381 ᴛỷ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛổɴɢ ᴋɪᴍ ɴɢạᴄʜ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟà 3.437 ᴛỷ đồɴɢ.  Đốɪ ᴠớɪ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴛừ ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ ᴠà ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ᴄôɴɢ ᴛʏ đã ᴍᴜᴀ 9 ᴛʀɪệᴜ ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 927 ᴛỷ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó 1,1 ᴛʀɪệᴜ ʙộ ᴛừ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ ᴄó ɢɪá ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛừ 106.000-130.000 đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ (ᴛʀị ɢɪá 121 ᴛỷ đồɴɢ) ᴠà 8,2 ᴛʀɪệᴜ ʙộ xᴜấᴛ xứ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄó ɢɪá ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛừ 96.000-150.000 đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ (ᴛʀị ɢɪá 806 ᴛỷ đồɴɢ). Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴛừ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 41 ᴛʀɪệᴜ ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛừ 86.000-130.000 đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ.

Ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ đã ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴄáᴄ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴄʜᴏ 26 ᴄơ sở ʏ ᴛế, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴠà ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá ᴛừ 250.000-395.000 đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ. Cáᴄ ʙộ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜì đượᴄ ʙáɴ ᴄʜᴏ 586 đơɴ ᴠị ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá 198.000 đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ.

Gɪá ʙáɴ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ᴠớɪ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 5288/BYT-TB-CT ɴɢàʏ 2/7/2021 ᴠề ᴠɪệᴄ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄáᴄ sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ/ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ɪɴ ᴠɪᴛʀᴏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ Sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-2. Tʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛáᴄ độɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴍọɪ ᴍặᴛ ʟêɴ đờɪ sốɴɢ-xã ʜộɪ, ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ đã ɴʜậᴘ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠớɪ ɢɪá 86.000 đồɴɢ ᴠà ʙáɴ ʀᴀ ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá ᴄʜêɴʜ ʟệɴʜ ᴛʀêɴ 100%.

Tʀêɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ, ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ: ‘Đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛʜáɴɢ 7/2001 ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ Đứᴄ Mɪɴʜ ᴠɪếᴛ ᴛắᴛ (Aʟᴍᴇᴅɪᴄ JSC). Đếɴ ᴛʜáɴɢ 7/2007 Aʟᴍᴇᴅɪᴄ JSC ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍẹ – ᴄᴏɴ ᴠớɪ 9 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Hɪệɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ ʏ ᴛế ᴀᴍᴠ ᴄó 7 ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ, 20 ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ. Nɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴋɪêᴍ ᴛổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʟà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Bìɴʜ Mɪɴʜ (SN 1971), ôɴɢ Mɪɴʜ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ sở ʜữᴜ 90% ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛạɪ ʏ ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ. 10% ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜɪᴀ đềᴜ ᴄʜᴏ ôɴɢ Lê Qᴜốᴄ Hᴏàɴ (SN 1963) ᴠà ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Xᴜâɴ нồɴɢ (SN 1975) ɴắᴍ ɢɪữ.

τừ 2/2022, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19

Gɪᴀɪ đᴏạɴ 2016 – 2021, ʏ ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ 291 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò độᴄ ʟậᴘ ᴠà ʟɪêɴ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị đốɪ ᴛáᴄ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀúɴɢ đếɴ 260 ɢóɪ ᴛʜầᴜ, 20 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠà ᴄʜỉ ᴛʀượᴛ 12 ɢóɪ ᴛʜầᴜ. Tươɴɢ ứɴɢ ᴛỉ ʟệ ᴛʀúɴɢ ᴛʜầᴜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ᴠụ đấᴜ ɢɪá ʏ ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟêɴ đếɴ ɢầɴ 96%.

Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ (ℂơ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠà ɴɢàɴʜ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ), ɴɢàʏ 9/12/2021, Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Y ᴛế Đứᴄ Mɪɴʜ ʟɪêɴ ᴅᴀɴʜ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ Vɪệᴛ Á ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ Tʜáɪ Sơɴ ᴛʀúɴɢ ɢóɪ ‘ᴍᴜᴀ ʜóᴀ ᴄʜấᴛ, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴘʜụᴄ ᴠụ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19’ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ Hà Nᴀᴍ (CDC Hà Nᴀᴍ) ᴠớɪ ɢɪá ʜơɴ 43,5 ᴛỷ đồɴɢ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đứᴄ Mɪɴʜ.

You may have missed